“Bara” şirkəti

2015-Cİ İLDƏN ƏLDƏ ETDİKLƏRİMİZ

RUSİYA VƏ QAZAXISTANIN 192 ŞƏHƏRİNDƏ MÜŞTƏRİLƏR

Səylə çalışdığımız illər bu ərzində Rusiya və Qazaxıstanın 192 şəhərindən olan 1500-dən çox şirkətlə əməkdaşlıq edirik. 

BAZARIN LİDERLƏRİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ

Çalışdığımız bu müddət ərzində hər ay getdikcə artmaqda olan geniş təchizatçı bazamızı yaratmışıq.

YAXŞILAŞDIRILMIŞ BİZNES MODELİ

Biz daim öyrənirik, buna görə də olduqca güclü təcrübə qazanaraq biznesimizi elə istiqamətdə qurmuşuq ki, minimum səylərlə ən yaxşı nəticəni əldə edirik!

DÜŞÜNÜLMÜŞ QİYMƏT SİYASƏTİ

Bazarı təhlil edərək, müştəriyə ən yaxşı qiymət təqdim edirik. Öz brendimizin olması da münasib qiymətlər təqdim etməyimizə şərait yaradır.

“Bara” şirkəti

BİZ İSTEHSALÇIYIQ

BİZ NƏLƏR İSTEHSAL EDİRİK?

2019-cu ildən başlayaraq biz öz brendimiz altında stroplar, traverslər, takelajlar, inşaat avadanlığı və s. bu kimi məmulatlar istehsal edirik.Brendləşdirilmiş məhsul yaratmaqda əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, siz materialları və avadanlıqları topdansatış qiyməti ilə əldə etmək imkanına sahib olasınız.İstehsal bir neçə sex və meydançada həyata keçirilir.

MƏHSUL ÇEŞİDİ

YÜKQALDIRICI AVADANLIQLAR

Yükaldırıcı avadanlıqlar, traverslər, takelajlar, kranlar, talilər, domkratlar, bucurqadlar və s.

Bax
SƏNAYE AVADANLIĞI

Hidravlik alətlər, nasoslar, motopompalar, kran avadanlıqları və s.

Bax
ANBAR AVADANLIĞI

Metal mebel, anbar texnikası, seyflər, stellajlar və s.

Bax
İNŞAAT AVADANLIĞI
Titrədici avadanlıqlar, beton ilə iş üçün hər şey, inşaat ləvazimatları, yol texnikası və s.
Bax

İNŞAAT MATERİALLARI

Elektrotexniki mallar, izolyasiya materialları, bəzək materialları və s.
Bax
AVADANLIĞIN İCARƏSİ
Tura qüllələri, inşaat meşələri, inşaat nənniləri, lövhəşəkilli taxtabəndlər və s.
Bax

MÜRACİƏT

CRM-форма появится здесь

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİMİZ!

ÜNVAN Çeboksar şəh., Vurnarskoye şosesi, ev 7